Generalforsamling i Vandværket d. 14-03-2024 kl. 19.00

Opslag generalforsamling 2024.pdf
Pt. ingen driftsforstyrrelserVandanalyse

Analyse af vand februar 2024. Vandkvaliteten er 100 % som den skal være.


Projekter

Hallund Vandværk har indført SMS-service, hvorved alle tilknyttede telefoner kan modtage en besked om ledningsbrud, lukning af vand og andre relevante forhold som f.eks. kvalitetsproblemer. I Bestyrelsen synes vi ikke at meddelelse via Facebook er godt nok. For det første har alle ikke en Facebook konto og for det andet skal besked kunne afgives hurtigt og effektivt.

Med hensyn til mulighed for oprettelse af SMS-service er der lavet opslag om denne service på Vandværkets Facebook side. De forbrugere, der allerede er tilknyttet med mobilnummer, har fået en bekræftelse via SMS om, at de er tilknyttet. Derudover er der sendt en opfordring til de adresser, der endnu ikke er tilsluttet af SMS-service, via E-boks. Tilbage findes en mindre gruppe, der ikke kunne findes via E-boks på ca. 10 %. Derfor opfordrer Hallund Vandværk til at disse retter henvendelse til undertegnede på 2341 5092 vedrørende tilslutning. Dette gælder også, hvis man ikke har adgang til internet eller har kendskab til at bruge internettet til at oprette adgang. Oprettelse af SMS-besked service kan ske på

www.sms-service.dk

.Der er monteret elektroniske vandmålere på alle forbrugsadresser med henblik på fjernaflæsning af vandforbrug. Denne fjernaflæsning kan enten ske via modtagermast, der sidder på Hallund Varmeværks skorsten eller via en modtagerenhed, der kommer i nærhed af vandmåleren f.eks. fra offentlig vej. Vandværket har tilkøbt ’time aflæsning’ så forbrugsdata kan modtages på timebasis, hvorved der er mulighed for at registrere lækage ved forbrugerne, hvilket kan medføre store materielle skader og stor vandregning. Systemet er ikke 100 % oppe at køre endnu, men Vandværket arbejder sammen med leverandøren på at finde en løsning i den nærmeste fremtid.

Der er indsendt en fornyet vandindvindingstilladelse til Kommunen, svar herpå afventes pt.

Bestyrelsen opfordrer alle forbrugere til at holde sig orienteret om Vandværkets aktiviteter på

www.hallundvand.dk

.