Analyse af vand august 2023

Som det fremgår af analysecertifikatet er der i august måned fundet en overskridelse på coliforme bakterier med værdien 1 CFU/100 ml, hvor grænsen er 1. Dog skal værdien være 20 eller højere før der er krav om kogning af drikkevand. Derudover ses en overskridelse på samlede antal kim på 220 CFU/ml, hvor grænsen er 200 CFU/ml. I første omgang antog vi at overskridelsen hang sammen med det kraftige blæsevejr i uge 32, der godt kunne have givet kim til vandværket. En gentagen prøve i uge 32 viste imidlertid den samme værdi. Det er derfor aftalt med Brønderslev Kommune at iltningsfilteret renses snarest muligt.
Iltningsfilter er renset pr. 30-08-2023 og ny prøve vil blive foretaget mht. coliforme bakterier og kim snarest mulige. Øvrige parametre er OK herunder PFAS.
Pr. 03-11-2023 er der udtaget ny prøve fra 'vandværk afgang', som viser at krav til total kim, coliforme bakterier og E. Coli nu alle er overholdt. Det konkluderes at rensning af iltningsfilter har hjulpet.
Gentagen analyse afgang vandværk 03-11-2023.pdf
DV23370014-0067090 (2).pdf
DV23330139-0065388.pdf
DV23330139-0065388.pdf
DV23190142-0065568.pdf
DV23190142-0065567.pdf
DV23370155-0067365.pdf
DV23190030-0066528.pdf

Analyse af vand februar 2023

Analyserapport_8586-445733.pdf