Hårdhed af vand fra Hallund Vandværk

Vand fra Hallund Vandværk har en hårdhed på 9,4 °dH, hvilket betegnes som 'middel hårdt'.


Hvad betyder "hårdt vand"?

"Hårdhed" beskriver vandets indhold af calcium og magnesium udtrykt i hårdhedsgrader (°dH). Vandets hårdhed bør ligge mellem 5 og 30 °dH. "Hårdt vand" har et højt indhold af calcium og magnesium. Vandets hårdhedsgrad har bl.a. betydning for dosering af vaskemiddel i vaskemaskinen.

Flere informationer om vandkvalitet fra Hallund  Vandværk Amba kan hentes her: https://vand-kvalitet.dk/?Menu=Vandvaerk&Side=vis_stof&plantid=72100