Generel beskrivelse af Hallund Vandværk Amba

Vandet fra Hallund Vandværk hentes fra 2 boringer på Sølvgade 44a, hvorfra det distribueres ud i forsyningsnettet vha. af 3 booster-pumper således at alle får det ønskede tryk. Vandet iltes og filtreres inden det pumpes ud til forbrugerne.
Hvis der sker fejl på vandværket f.eks. stop af pumpe får vandværksbestyrer og teknisk ansvarlig en sms således udbedring kan påbegyndes snarest.

Hallund Vandværk har ca. 208 forbrugere og har en indvendingstilladelse på 50.000 kubikmeter årligt.

Hallund Vandværk er et Amba, hvilket vil sige,  at det er forbrugerne, der er ejer det.

For at sikre så høj forsyningssikkerhed som mulig har Hallund et nødstrømsanlæg, der kan tilkobles i tilfælde af udfald i el-forsyningen. Derudover af ledningsnettet fra Hallund Vandværket koblet sammen med ledningsnettet fra Øster Brønderslev således at der ved nedbrud på det ene vandværk, kan der hentes vand fra det andet vandværk.

Aflæsning af vandforbrug sker én  gang årlig enten via fjernaflæsning eller rundering i området , hvor vandurerne kan aflæses uden at Hallund Vandværk fysisk skal aflæse vanduret.