Oplysninger om ledningsnet

Hallund Vandværks ledningsnet er registrering i LER - LedningsEjerRegister. LER er et landsdækkende register over alle Danmarks ledningsejere og i hvilke områder ledningsejernes ledninger er placeret.

Hver gang der sker ændringer i ledningsføring mv. opdateres dette i LER således graveentreprenører mv. kan indhente oplysninger om placering af f.eks. vandledning, men også fjernvarme mv.