Vandbehandling af vandet fra Hallund Vandværk

Vandet fra Hallund Vandværk iltes vha. trykluft og filtreres inden det føres ud til forbrugerne. Denne behandling reducerer jern/okker i drikkevandet.