SMS service

Hallund Vandværk Amba har nu fået SMS service, således at Vandværket hurtigt og effektivt kan give besked om brud på ledningsnettet, give besked om planlagte afbrydelser eller problemer med vandkvaliteten for dem det måtte ønske det via SMS.
En del forbrugere har tilmeldt denne mulighed som ‘standard opsætning’, men langt fra alle. Hvis man ønsker SMS besked om forstyrrelser i leverancen af vand, skal man gå ind på hjemmesiden www.sms-service.dk, hvor man indtaster sit telefonnummer. Kort tid efter får man en sms-besked med en 4-cifret kode, som bruges til at logge ind på hjemmesiden. Her vil man så kunne til- og fravælge SMS beskeder fra bl.a. Hallund Vandværk og evt. andre forsyningsselskaber.
På mange adresser er flere mobilnumre tilknyttet f.eks. til børn. Det vil i mange tilfælde være hensigtsmæssig at koble disse fra ovennævnte sms-service. Om ikke af andre grunde så for det koster det Vandværket penge hver gang, der sendes en SMS.
Bestyrelsen i Vandværket håber at rigtig mange vil benytte sig af muligheden for at få besked via SMS.